závody dračích lodí

Praktické informace
INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. 

 Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce po dobu jejího konání dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

Vstup osobám mladším 15 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Vstup je povolen na základě platného identifikačního pásku. 

Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzickyza  použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.

Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem) po celou dobu pobytu v areálu.

Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.

Osoby pod silným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.

 Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.

Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.

V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.

Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.

Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.

Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET:

- PET láhve jakéhokoliv objemu a termosky, sudy s pivem apod.

- nápoje obsahující alkohol

- z hygienických důvodů je zakázáno vnášet do areálu vlastní jídlo a potraviny (jídlo jakéhokoliv druhu a rozměrů)

- skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály

- omamné a psychotropní látky

- spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky

- nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další,které by mohly být použity jako zbraně

- předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce

- předměty, oblečení propagující rasismus,xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany

- bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.)

- zvířata

V PROSTORU AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

- vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám

- ničit zařízení a vybavení areálu,

- konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál

- lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy

- házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu

- rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm, používat elektrické, plynové grily apod.

- překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu

- maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka

- používat jakékoliv bezdrátová zařízení (radiostanice, vysílače apod.)

- šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku

 

Ubytování:

Ubytování je v areálu přehrady v autokampolesna.cz, možnost stanování.

Parkování:

Na parkovišti v areálu kempu.

Vstup do areálu:

50,- kč diváci, děti vstup volný

Občerstvení:

Po celou dobu konání akce bude připraveno občerstvení formou stánkového prodeje.

WC a sociální zařízení:

V areálu závodu k dispozici

Závod dračích lodí - ŠTĚRKOVNA HLUČÍN Závody Přihlaste se nejpozději do 18.5.2024 Přihlásit se Závody Závody Momentálně se nelze přihlásit
do žádného závodu
Zjistit více o závodech
Deník právoHitRádio Orion Radegast Big led screenČechymenInreta.czJagermeisterJine KafeKonopexMotor Harley-DavidsonNaše městoNicknackPolarPrimus mediaPrintHouseRedBullReproStudio3c.czStodolni.czStodolni.plTeschner.cz
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít